Wednesday, 26 January 2011

Frånvaro

Jag har varit tämligen frånvarande i blogosfären på sistone. Det kan till största del härledas till att jag har börjat läsa den här boken:


Det är, med andra ord, en sjukt spännande bok.

"In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro."
(I allt sökte jag friden, men ingenstans fann jag den, annat än i en vrå med en bok)

— Thomas från Kempis

No comments:

Post a Comment