Friday, 25 February 2011

... and keep both feet planted firmly in the air

There is nothing in the world that we can count on
Even that we will wake up is an assumption

— The Dresden Dolls (Boston)

The Dresden Dolls. Bra skit. Check them out.

Thursday, 24 February 2011

Asdfgh

Long time no see, huh. Jag kanske har tröttnat på det här med att blogga eftersom jag fortfarande inte har något egentligt syfte med det. Det kanske spontant materialiserar sig om jag bara fortsätter skriva. För tröttnat helt har jag ju uppenbarligen inte gjort.

Hört på jobbet:
— Får jag låna din asteroid?
— Vad skall du göra med den?
— FÖRSTÖRA!
— Ja, det får du.

Barn är roliga. Det här var då två åttaåringar som lekte i sandlådan. Ja, vi har en sandlåda. Med magisk, blå sand. Det är sant.

Också hört på jobbet:
— Gick det bra idag?
— Jadå, inga större incidenter. Jag råkade sparka ut Merkurius från solsystemet, och sedan tappade jag bort Mars, men annars gick allt bra!

Jag har världens bästa jobb.

Thursday, 3 February 2011

Nörd? Jag?

När ämnet "vad pluggar du?" har kommit på tal och jag har nämnt att jag studerar astronomi har det hänt att jag fått kommentaren att det är ganska nördigt. Att det är ett väldigt specifikt ämne, ett smalt område, rent av insnöat. Jag ser det inte riktigt så. Eftersom astronomi handlar om studium av allt som befinner sig bortom jordens atmosfär så innebär det att det innefattar i stort sett hela universum. Jorden är en så försvinnande liten bråkdel av världsrymden att den inte ens behöver tas med i beräkningen. Astronomi är alltså det bredast tänkbara i ämnesväg, allt annat är verkligen att gräva ner sig i detaljer. Ni är nördar allihopa!