Thursday, 3 February 2011

Nörd? Jag?

När ämnet "vad pluggar du?" har kommit på tal och jag har nämnt att jag studerar astronomi har det hänt att jag fått kommentaren att det är ganska nördigt. Att det är ett väldigt specifikt ämne, ett smalt område, rent av insnöat. Jag ser det inte riktigt så. Eftersom astronomi handlar om studium av allt som befinner sig bortom jordens atmosfär så innebär det att det innefattar i stort sett hela universum. Jorden är en så försvinnande liten bråkdel av världsrymden att den inte ens behöver tas med i beräkningen. Astronomi är alltså det bredast tänkbara i ämnesväg, allt annat är verkligen att gräva ner sig i detaljer. Ni är nördar allihopa!

No comments:

Post a Comment